444 51 17

Bize Ulaşın

info@sistemturk.com.tr

E PostaHakkımızda

Küreselleşme, Avrupa Birliği ve makroekonomik gelişmeler nedeniyle Türkiye’de birçok sektör, geçmişte benzeri olmayan yeni bir dönemin başlangıcındadır. Sektörlerinde öncü olmayı hedefleyen şirketlerin başarısı, geleceğe yönelik bütünsel stratejileri hayata geçirebilme yetenekleri ile orantılı olacaktır.

Acımasız rekabet, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, yeni yasalar ve kurallar, artan müşteri karmaşıklığı günümüz şirketlerini uzun vadeli strateji yapmaya zorlamaktadır. Bu nedenle yapılması düşünülen iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarının kapsamı, konusunda uzmanlaşmış, tarafsız bir üçüncü göz tarafından belirlenmelidir.

SistemTurk, gelişen ve küreselleşen ekonomi ile entegrasyonu hızlı bir şekilde gerçekleşen Türkiye’de Kalite Yönetim Sistemleri ve Yönetim Danışmanlığı hizmetlerini tarafsız bir felsefe ile sağlamak amacıyla 2007 yılında Ankara’da kurulmuştur. Firmamız değişimi dikkate alarak konularında lider uluslararası hizmet kuruluşları ile iş ortaklıkları oluşturmuş, yerel iş tecrübesi ve uluslararası bilgi birikimi ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin aktif kullanıldığı ve sürekli iyileştirme felsefesinin benimsendiği biçimde şirketlere belgelendirme ve danışmanlık faaliyetleri veren firmamız, tasarım, analiz, geliştirme, modelleme, kalite belgelendirme faaliyetleri yürütme, proje yönetimi, denetimi ve kullanıma ile hazırlama gibi danışmanlık hizmetlerini de müşterilerine sunmaktadır.

Misyonumuz 

Sistem kavramının işletmelerdeki tüm süreçleri kapsadığını bütün çalışanlara kavratmak için tüm enerjimizle çalışarak hizmet sunduğumuz kurum ve kuruluşların değişimleri ustaca yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla; ihtiyaçlara odaklı, sonuca yönelik çözümler üretmek ve bu çözümlerin hayata geçirilmesine yardımcı olmaktır. 

Vizyonumuz

Birlikte hareket ettiğimiz şirketlerin her zaman yarını yakalamalarını sağlamak için, çalışanlarının yeteneğine saygı duyarak, onları cesaretlendirerek ve bireyleri her zaman doğruyu yaparken yakalayıp; zamandan bağımsız yönetim ilkelerini işletmelere uyarlamaktır.

 İlkelerimiz

  • Başarılarımız müşterilerin memnuniyetine bağlıdır felsefesinden hareketle onlara üstün değerler katmak ve bunların hızlı, kolay ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

  • Kaliteyi şansa bırakmamak, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin de şansa bırakmasına müsaade etmemek,

  • Girişimciliği ve hayal gücünü desteklemek,

  • Yenilikçi fikir, düşünce ve uygulamalarımızla ürün ve hizmetler yaratarak, müşterilerimize yarar sağlamak,

  • İhtiyacımız olan girişimcilik özgürlüğünü kazanmak ve güvenilir bir ortak olmamızı sağlamak amacıyla uluslararası rekabeti ölçü almak ve müşterilerimizin de uluslararası alanda global bir oyuncu olmalarını sağlamak,

  • Başarıyı yakalamak için yaptığımız veya yapmayı vaat ettiğimiz bütün işlerimizde zaman, kalite ve maliyeti en iyi şekilde değerlendirmek,

  • Sürekli İyileştirme(Kai-zen) felsefesini temel alıp müşterilerimize, çözüm ortaklarımıza ve çalışanlarımıza güvene dayalı bir ortam sağlamak ve değişiklikleri, cesaretimiz ve inancımızla gerçekleştirmek,

  • Her zaman açık, kararlı ve çoşku verici hedefler belirlemek, yeni fırsatları tanımlamakta ve bunları çözümlerimize, organizasyonumuza ve davranışlarımıza uyarlamakta başkalarından daha hızlı davranmak,

  • Zamandan bağımsız yönetim ilkeleriyle çalışmak ve insanlara hizmet etmekten zevk almaktır.