İnşaat

İnşaat

SistemTurk’ün mühendislik alanındaki uzmanlığı; geleneksel disiplinleri, mimari, inşaat ve yapı mühendisliğinin yanı sıra enstrümantasyon ve kontrol (I&C) alanlarına yönelik proses ve mekanik tasarımları içermektedir.

 

SistemTurk proje yönetimi entegrasyonunu en iyi şekilde sağlar. İnşaat ve devreye alma uzmanlıkları, projelerin en verimli şekilde inşa edilebilmesi ve işletilebilmesi amacıyla tasarımın henüz ilk evrelerinde proje tasarım sürecine dâhil edilir.

 

Yurt içinde ve yurt dışında özel projelerin yanı sıra kamu projeleri de yürüten SistemTurk, Kosova, Sırbistan ve Belarus’da büyük ve etkin inşaat şirketleri ile ticari ortaklıklar gerçekleştirmektedir.

 

Müşterilerimizin yatırımlarına en iyi değeri sunabilmek için, bölgedeki tedarikçi ağlarını kullanıyoruz. Bu doğrultuda, yurt dışındaki ortaklarımızdan aldığımız kurumsal destek ile müşterilerimizi hedeflerine ulaştırmak için, malzeme ve servis alımlarını optimize ediyoruz. Satın alma süreçlerini yönetirken dört ana bileşeni temel alıyoruz:

  • Malzeme Yönetimi
  • Sözleşme Yönetimi
  • Lojistik
  • Tedarikçi Yönetimi

 

SistemTurk olarak müşterilerimize en iyi sonuçları sunmak için, kanıtlanmış teknolojileri, sistemleri ve iş süreçlerini kullanarak, inşaat proje yönetimi hizmeti vermekteyiz.

 

Italya  Kosova  Ukrayna  Belarus  Almanya